Bæredygtighedsagenda

Vores fokus på en fremtidssikret forretning er en central og integreret del af hele Nomeco. Vi arbejder løbende med at tillære og indføre langtidsholdbare initiativer på tværs af organisationen – og vi implementerer hele tiden nye arbejdsgange, der gavner samfundet og vores interessenter. Nu og i fremtiden. Men vi står ikke alene på området.

Vi samarbejder blandt andet med vores forskellige leverandører om at skabe nogle rammeaftaler, der gør vores arbejdsgange og processer mere vedvarende.

Samtidig er vi i Nomeco en del af en større koncern, nemlig PHOENIX group, der er den største europæiske lægemiddelgrossist og servicepartner. PHOENIX group arbejder også målrettet med bæredygtighed, og vi prioriterer et samarbejde på tværs af lande, så målet med at bidrage til en fremtidssikret forsyningskæde rækker ud over vores nationale grænser. 

Hus UK

Ambitioner 

CO2-neutral
I Nomeco har vi en ambition om, at vi i 2030 er en CO2-neutral virksomhed, hvor ingen af vores processer bidrager negativt til klimaforandringerne. 

100 % bæredygtige indkøb
I Nomeco har vi en ambition om, at alle vores produkter og materialer i 2030 er sourcet så bæredygtigt som muligt i forhold til en række KPI’er. Det betyder, vi ikke kun tager højde for pris, men også andre bæredygtighedsfaktorer. 

Fælles sundhed og diversitet
I Nomeco ønsker vi at tage ansvar for vores medarbejderes mentale og fysiske sundhed. Og vi ønsker, at alle, der har viljen og talentet, får muligheden for at udvikle sig i vores virksomhed – uanset køn og faglig og etnisk baggrund. 

Indsatsområder

Vi vil mindske den negative påvirkning af miljøet ved at bruge flere genanvendelige materialer og optimere vores ressourceforbrug. 

 • Genanvendelige pakkematerialer 
 • Affaldsreduktion og genanvendelse 
 • Bæredygtige input-materialer 

Vi styrker vores indsatser på alle forretningsområder ved at bruge pålidelige data. Det øger gennemsigtigheden i det, vi foretager os. Det er samtidig med til at sænke vores klimapåvirkning og få flere interessenter med på den grønnere omstilling. 

 • CO2-kortlægning og indsatser 
 • Kunde-dashboard  
 • Vedvarende energi 
 • Optimere forbrug

Vi vil understøtte FN’s klimakonvention - Parisaftalen - ved blandt andet at konvertere til 100 % fossilfri distribution. Derudover optimerer vi kørslen, og reducerer luft i transporten. 

 • HVO, el m.m. 
 • Ruteoptimering 
 • Fyldningsgrad

Inklusion og diversitet skal være med til at sikre bedre trivsel, og vi skal fokusere på at styrke engagementet og motivationen blandt vores kollegaer. Vi skal ikke kun tage ansvar for vores egen organisation men også inspirere vores leverandører. 

 • Ansættelser af udsatte ledige  
 • Kvinder i ledelse 
 • Bæredygtighedskrav i leverandørkæden 
 • Talentfulde og engagerede medarbejdere

Fokus mod 2025

Vi har lavet aftaler med eksterne partnere omkring affaldshåndtering, der skal sikre en bedre genanvendelse/genbrug. Derudover arbejder vi på at optimere processer, så vi undgår spild og derved sænker vores affaldsmængder. Helt grundlæggende er vores fokus at fremme et ansvarligt ressourceforbrug og at mindske vores miljøpåvirkning.

I Nomeco bruger vi meget energi - især på at transportere varer. Vores fokus er derfor på løbende at konvertere distributionen over på mere klimavenlige alternativer samt at bruge vedvarende energi på vores lagre. For at bevæge os henimod det mål arbejder vi også på at optimere vores energiforbrug.

Vi kan ikke stå alene i denne proces. Derfor opsøger vi aktivt samarbejder med interessenter, der i fællesskab med os vil sikre løsninger, der kan styrke den bæredygtige omstilling. Ligeledes engagerer vi internt i Nomeco vores kolleger i bæredygtighedsagendaen, og vi fokuserer på at skabe diversitet og høj medarbejdertrivsel.

FN's verdensmål i Nomeco

I Nomeco har vi screenet alle FN's overordnede verdensmål og de 169 delmål. Vi har udvalgt 4 overordnede mål og en række delmål, som hver især har en signifikant indflydelse på vores miljøaftryk. Det er de mål, som vi vil fokusere intensivt på de kommende år.

 

VERDENSMÅL 3 - Sundhed og trivsel
Vi har et samfundsmæssigt ansvar for at sikre, at danskerne kan modtage den medicin, de har brug for, og vi støtter og styrker vores medarbejdere via et øget fokus på trivsel. 

VERDENSMÅL 7 - Bæredygtig energi
Vi vil gerne være en aktiv del af fremtidens klimavenlige erhvervsliv. Vi tager ansvar for vores udledninger, idet vi forsøger at reducere dem og leder efter nye løsninger, der kan forbedre vores energiintensitet. 

VERDENSMÅL 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
Vi søger økonomisk vækst og teknologisk udvikling med respekt for den bæredygtige udvikling og vores medarbejderes diversitet. Vi støtter aktivt ligestilling og et trygt og ikke-diskriminerende arbejdsmiljø. 

VERDENSMÅL 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
Vi vil fremme fremtidssikre løsninger gennem vores indkøb og ressourceforbrug samt stimulere genanvendelse af affald i alle dele af vores forretning.

4