Hus

Ambitioner 

CO2-neutral
I Nomeco har vi en ambition om, at vi i 2030 er en CO2-neutral virksomhed, hvor ingen af vores processer bidrager negativt til klimaforandringerne. 

100% bæredygtige indkøb
I Nomeco har vi en ambition om, at alle vores produkter og materialer i 2030 er sourcet så bæredygtigt som muligt i.f.t. en række KPI’er. Vores mål er 100% bæredygtige indkøb. 

Fælles sundhed og diversitet
I Nomeco ønsker vi at tage ansvar for vores medarbejderes mentale og fysiske sundhed. Og vi ønsker, at alle der har viljen og talentet, får mulighed for at udvikle sig i vores virksomhed – uanset køn og faglig og etnisk baggrund. 

Indsatsområder 

Cirkulær økonomi 
Vi vil mindske den negative påvirkning af miljøet ved at bruge flere genanvendelige materialer og optimere vores ressourceforbrug. 

 • Genanvendelige pakkematerialer 
 • Affaldsreduktion og genanvendelse 
 • Bæredygtige input-materialer 

Data og forbrug
Vi styrker vores indsatser på alle forretningsområder ved at bruge solide data. Det øger gennem-sigtigheden, i det vi foretager os - og vil være med til at sænke vores klimapåvirkning og få flere interessenter med på ‘den grønne rejse’. 

 • CO2 kortlægning og indsatser 
 • Kunde-dashboard  
 • Vedvarende energi 
 • Optimere forbrug 

Logistik og transport
Vi vil understøtte FN’s klimakonvention - Parisaftalen - ved blandt andet at konvertere til 100 % fossilfri distribution. Derudover optimerer vi kørslen, og reducerer luft i transporten. 

 • HVO, el m.m. 
 • Ruteoptimering 
 • Fyldningsgrad 

Social ansvarlighed
Inklusion og diversitet skal være med til at sikre bedre trivsel, og vi skal fokusere på at styrke engagementet og motivationen blandt vores kollegaer. Vi skal ikke kun tage ansvar for vores egen organisation men også inspirere vores leverandører. 

 • Ansættelser af udsatte ledige  
 • Kvinder i ledelse 
 • Bæredygtighedskrav i leverandørkæden 
 • Talentfulde og engagerede medarbejdere 

Fokuspunkter

I Nomeco har vi screenet alle verdensmålene og de 169 delmål. Vi har udvalgt 4 mål og en række delmål, som hver især har en signifikant indflydelse på vores grønne aftryk. Det er de 4 mål, som vi vil fokusere intensivt på de kommende år. 

VERDENSMÅL 3 - Sundhed og trivsel
Vi har et samfundsmæssigt ansvar for, at sikre at danskerne kan modtage den medicin, de har brug for, og vi støtter og styrker vores medarbejdere via et øget fokus på trivsel. 

VERDENSMÅL 7 - Bæredygtig energi
Vi vil gerne være en aktiv del af fremtidens klimavenlige erhvervsliv. Vi tager ansvar for vores udledninger, idet vi forsøger at reducere dem og leder efter nye løsninger, der kan forbedre vores energiintensivitet. 

VERDENSMÅL 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst
Vi søger økonomisk vækst og teknologisk udvikling med respekt for den bæredygtige udvikling og vores medarbejderes diversitet. Vi støtter aktivt ligestilling og et trygt og ikke-diskriminerende arbejdsmiljø. 

VERDENSMÅL 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
Vi vil fremme bæredygtige løsninger gennem vores indkøb og ressourceforbrug samt stimulere genanvendelse af affald i alle dele af vores forretning. 

4