Vores værdier

I Nomeco har vi stor fokus på de værdier, som danner grundlaget for vores forretning. Værdierne kendetegner vores holdninger og adfærd, og de understøtter vores vision og mission. 

Nomeco som organisation bygger på tre kerneværdier, som tilsammen udtrykker vores holdninger og adfærd i hverdagen. Disse værdier skaber en stærk sammenhæng mellem ledelsen, medarbejderne og organisationens formål. Værdierne er altså den ’lim’, der holder det hele sammen.

Pålidelig Proaktiv Respektfuld

 

Grundværdierne afspejler normsættet for den kultur og det grundlag, Nomeco hviler på. Værdierne er integreret i vores ledelses- og medarbejderprincipper, hvilket der bliver lagt stor vægt på i dagligdagen. Samtalen om grundværdierne indgår i Nomecos personalepolitik, servicemål og i de årlige personaleudviklingssamtaler. 

Vores vision og mission

Nomecos vision bygger på at være den mest attraktive udbyder af sundhedslogistik for medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder og klienter. 

Vores mission er at sikre befolkningen rettidig adgang til lægemidler, og det gør vi ved at have et tæt partnerskab med apotekerne, leverandørerne og industrien. Derudover er vores vision og mission forbundet med vores værdigrundlag, som bygger på de tre principper.

Vores CSR-indsats

Ansvarlighed er blevet en vigtig del af den daglige forretning med vores kunder og interessenter. Nomeco og resten af PHOENIX group spiller en vital rolle i lægemiddelforsyningen - ikke kun i Danmark, men i hele Europa.

Netop denne rolle øger behovet for at optræde ansvarligt - og i videst muligt omfang at kunne sikre denne ansvarlighed. Den årlige CSR-rapport fra PHOENIX arbejder med en tredelt bundlinje, idet Nomeco og resten af PHOENIX group skal udvise økonomisk, miljømæssig og social ansvarlighed.

Derfor bliver der lagt et stort arbejde i at udvikle processer for virksomhedens ansvarlighed. PHOENIX group baserer sin årlige CSR-rapport på validerede tal og cases, hentet fra alle lande hvor PHOENIX er til stede.