Nomeco HealthCare Logistics tilbyder en bred palette af ydelser inden for sundhedslogistik. Vores ydelser har strategisk betydning for vores kunder, og vi lægger derfor vægt på at have en dyb kompetence inden for hvert af vores områder for at sikre den bedst mulige kvalitet og service. Du kan finde yderligere information om vores ydelser på denne her side, eller i fanebladet øverst. 

Pre-wholesale

En af Nomeco HealthCare Logistics' kerneydelser er Central Warehouse - eller centrallager. Med en centrallagerløsning kan lager, kundeservice og dele af økonomifunktionen outsources til Nomeco.

HospitalService

Nomeco SygehusService er specialister i at administrere og integrere en sikker forsyningskæde til de nordiske hospitaler. Vi tilbyder industrien distribution ud over Danmarks grænser og har stor erfaring med at udvikle fleksible løsninger, der er skræddersyet til hvert enkelt produkt samtidig med, at de fuldt ud overholder GDP-kravene.

Clinical Trial Supply Management

Nomecos CTSM-koncept (Clinical Trial Supply Management) dækker alle de ydelser, der er nødvendige for at håndtere opbevaring og distribution af kliniske forsøgsmaterialer. Det er typisk forsøgsmedicin og patientdokumentation - dvs. kuverter med forsøgskoder.

Business Intelligence

Markedsdata og -indsigt er nøgleelementer, når salg, produktion og distribution skal optimeres for at leve op til de stigende krav på lægemiddelmarkedet. Pålidelig information og data i hele distributionskæden er nødvendig, hvis man skal undgå restordrer eller overproduktion.

eLMK - Lægemiddelprøver

Lægemiddelprøver kan være en nødvendig informations- og markedsføringsaktivitet og samtidig en vigtig del af den information, som lægemiddelvirksomheder tilbyder medarbejdere i sundhedssektoren. eLMK er en løsning, vi har udviklet for at understøtte håndtering og distribution af lægemiddelprøver. Via eLMK-portalen har virksomheder nem adgang til seks forskellige funktioner: ordreafgivelse, godkendelse, pluk og pak, forsendelse, registrering og statistik.

BoxDrop

Logistik er vores kernekompetence, så der er ingen grund til selv at bøvle med forsendelsesopgaven, når vi kan gøre det for jer. BoxDrop omhandler distributionen af jeres marketingsmateriale - specifikt gælder det mærkevarer, medicinsk udstyr og OTC-produkter. 

Nomeco Warehouse Site ONE

I 2019 åbnede Site ONE - det største og mest automatiserede lager af sin slags i Nordeuropa. Med over 60.000 pallepladser og 'state of the art' i effektivitet, kvalitet og sikkerhed er lageret det sikre valg for farmaindustrien, samt leverandører af 'medical devices' og andre produkter til sundhedssektoren.

Kontakt

Søren Vesti Esbensen
Director
Nomeco HealthCare Logistics
+45 3076 5226
soe@nomeco.dk

Søren Vesti Esbensen