I Nomeco, der er en del af PHOENIX group, tager vi beskyttelse og sikkerhed af vores medarbejderes, forretningspartneres og kunders data alvorligt. PHOENIX group har iværksat detaljerede databeskyttelsespolitikker og -procedurer i de 26 lande, som PHOENIX opererer i. Nomeco har gennemført foranstaltninger, der lever op til kravene i EU’s nye regulativ for beskyttelse af persondata, også kaldet GDPR.

PHOENIX group har udpeget databeskyttelsesansvarlige eller lokale koordinatorer for databeskyttelse i alle 26 lande. De er ansvarlige for at overvåge, at alle relevante bestemmelser inden for databeskyttelse overholdes.

PHOENIX har udviklet skræddersyede læringsmoduler til medarbejderne for at øge bevidstheden om dette vigtige emne, men også for at sikre, at alle medarbejdere er opmærksomme på deres ansvar.

Rapporteringssystem

PHOENIX group har etableret et webbaseret rapporteringssystem, der er designet, så det er nemt for medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder og tredjepart at rapportere hændelser og bekymringer. Disse rapporter tages alvorligt og gennemgås og behandles regelmæssigt og bruges til at forbedre beskyttelsen af persondata.

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om personlige data, bedes du kontakte Nomecos databeskyttelsesansvarlige. Du kan kontakte dem via dkgdpr@nomeco.dk.

PHOENIX group har pligt til at underrette tilsynsmyndighederne inden for 72 timer efter at være blevet opmærksom på en hændelse. Derfor skal alle hændelser straks rapporteres via Nomecos online rapporteringsværktøj.

Alle hændelser, der vedrører persondata, skal indberettes til de databeskyttelsesansvarlige via online rapporteringsværktøjet.

Databeskyttelseshændelser er ethvert tilfælde, der har eller kunne have resulteret i utilsigtet eller bevidst tab eller misbrug af personlige data (elektronisk eller papir), ødelæggelse af data eller uautoriseret adgang til data (fx tab eller tyveri af bærbar computer, smartphone, dokumenter, recepter, etc.).

De ansvarlige for databeskyttelse vil gennemgå hændelsesrapporten og kontakte dig for yderligere oplysninger eller, hvis det er nødvendigt, hjælpe dig med det videre forløb.