Vores mål er altid at levere den rigtige vare i den rigtige mængde til den rigtige tid i den rigtige tilstand. På den måde lever vi op til vores mission om at sikre befolkningen rettidig adgang til lægemidler. 
 

  • Vi skal levere medicinen til tiden

  • Vi skal levere den rigtige medicin

  • Vi skal aflevere medicinen til den rigtige modtager

  • Vi skal kunne finde medicin frem hurtigt

  • Vi skal sikre at medicinen kommer uskadt frem

 

God Distributionspraksis og God Fremstillingspraksis

Alt i Nomeco foregår i fuld overensstemmelse med God Distributionspraksis (GDP) og God Fremstillingspraksis (GMP), der er beskrevet i den danske lovgivning. Vi er desuden certificeret efter ISO 9001-standarden.

QMS

Alle arbejdsprocesser i Nomeco er beskrevet i instruktioner, og alle medarbejdere bliver løbende trænet i at udføre deres jobfunktion. Instruktionerne styrer vi igennem vores Quality Management System (QMS), så vi altid har opdaterede og godkendte instruktioner. Kvalitet er alles ansvar, og det forventes af alle medarbejdere, at man lever op til både GDP-reglerne og de beskrivelser, der er i vores instruktioner.

Inspektioner og audits

Lægemiddelstyrelsen inspicerer os jævnligt for at sikre, at vi lever op til reglerne og har helt styr på sikkerhed, dokumentation, opbevaringsfaciliteter, håndtering m.m. Også lægemiddelindustriens virksomheder foretager jævnligt audits hos os for at sikre, at deres produkter bliver behandlet efter den gældende standard.

Kvalitet er at gøre det rigtige - også når der ikke er nogen, der kigger.

Pia Rask Stewart, Direktør for HR, Kvalitet og Teknik
Pia Rask Stewart