Nomeco SygehusService er specialister i at håndtere og integrere en sikker forsyningskæde til de nordiske hospitaler. Vi tilbyder en distribution som går ud over Danmarks grænser og vi er vant til at udvikle fleksible løsninger, der er tilpasset det enkelte produkt - alt sammen for at hjælpe Industrien på den bedst mulige måde.

SAD-distribution

Som sygehusapotek drager du fordel af Nomecos distributionsnetværk. Vi tilbyder at distribuere sygehusapotekets egenproducerede produkter, også kaldet SAD-produkter, til privatapoteker og andre sygehusapoteker under fuld GDP. 

Distributionsløsningen understøttes via Serviceløsningerne, som sikrer en effektiv og sikker håndtering af forsendelserne.

Rikke Skov Thomas
Key Account Manager & Team Manager, HospitalService
+45 2184 9500
rst@nomeco.dk

Rikke Skov Thomas