Det er en del af vores grundlag at være med til at sørge for, at danskerne har adgang til de lægemidler og andre apoteksvarer, de har brug for. Derfor består vores sortiment af alt det, der er behov for på privatapotekerne og sygehusapotekerne. 

Det betyder, at vi håndterer humane lægemidler, veterinære lægemidler, mærkevarer og ’ikke-registrerede specialiteter’, også kendt som IRS. Det er lægemidler, som ikke er godkendt i Danmark, men som lægerne kan udskive efter tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

Vi har faktisk et datterselskab dedikeret til at source IRS – de hedder Specific Pharma.