Alle apoteker i Danmark har eneret på at sælge receptpligtige lægemidler til forbrugerne. Derudover kan en lang række håndkøbslægemidler også købes på privatapotekerne.

99% af alle lægemidler, der distribueres til privatapoteker, håndteres af de to fuldsortimentsgrossister i Danmark, nemlig Nomeco Grossist og Tjellesen Max Jenne (TMJ). Hvis du er leverandør af lægemidler på det danske marked og ønsker, at dine produkter skal være tilgængelige på alle landets apoteker, er det derfor vigtigt at indgå i et samarbejde med enten Nomeco Grossist og TMJ.

Primærsektor

Hvert privatapotek drives af en apoteker, som har fået bevilling af staten til at drive det/de pågældende apotek(er). Antallet af privatapoteker og den margin, de modtager i forbindelse med salg af lægemidler, er reguleret af de danske myndigheder. Apotekets indkøbspriser (AIP) på apoteksforbeholdte lægemidler fastsættes direkte af de virksomheder, der fremstiller eller importerer medicinen (leverandører). Leverandørerne har mulighed for hver 14. dag at indberette prisændringer i ‘Taksten’, og apoteket har pligt til altid at tilbyde forbrugeren det billigste præparat.

Primærsektoren i Danmark fungerer som et multikanalsystem, hvor de produkter, som privatapotekerne efterspørger, sælges gennem begge de to grossister. Nomeco Grossist udbyder 2/3 af samtlige varer, som privatapotekerne efterspørger, mens resten bliver udbudt af Tjellesen Max Jenne (TMJ). De to grossister spiller en vital rolle i det daglige og administrative arbejde på privatapotekerne.

Udover de apoteksforbeholdte lægemidler distribuerer Nomeco ligeledes liberaliserede lægemidler, veterinære lægemidler og de frihandelsvarer, apoteket efterspørger som en del af deres sortiment.

14-dages taksten - hvordan fungerer den?

Apoteksforbeholdte lægemidler sælges til forbrugerne til samme pris (apotekets udsalgspris, AUP) på alle landets privatapoteker. De faste, ens priser omfatter ikke lægemidler, der må sælges uden for privatapotekerne – eksempelvis visse typer håndkøbsmedicin, naturlægemidler etc.

Prisen på apoteksforbeholdt medicin (apotekets indkøbspris, AIP) fastsættes direkte af de virksomheder, der fremstiller eller importerer medicinen (leverandørerne). Leverandørerne har mulighed for hver 14. dag at indberette prisændringer i ”taksten” til Lægemiddelstyrelsen via DKMAnet. Priserne bliver gjort offentligt tilgængelige på www.medicinpriser.dk.

Sådan fungerer 14 dages taksten

Ovestående figur viser vareflowet i takstsystemet. Det er meget vigtigt, at Nomeco senest torsdagen, inden en ny takst begynder, modtager de varer, som er bestilt, således at varerne er tilgængelige på de respektive apoteker ved takststart. Nomeco har pligt til fredag kl. 11.30 at indberette ”forventeligt leveringssvigt” til Lægemiddelstyrelsen, såfremt Nomeco grossist endnu ikke har modtaget de pågældende varer. Såfremt der er indberettet ”leveringssvigt” på A-produkter, vil Lægemiddelstyrelsen tildele tilskud til den næst billigste pris i stedet.

På baggrund af de indberettede priser tildeler Lægemiddelstyrelsen produkter inden for samme substitutionsgruppe en ABC-kategorisering. En pakning placeres i samme substitutionsgruppe, såfremt det indeholder samme virksomme stof, i samme mængde og som bruges på samme måde (som fx tabletter og kapsler til indtagelse gennem munden). Varer med A-kategorisering er de billigste priser, som Lægemiddelstyrelsen beregner tilskud på baggrund af, og er ligeledes de varer, som privatapoteket skal tilbyde forbrugeren. På Lægemiddelstyrelsesns hjemmeside kan du læse mere om apoteker og salg af medicin.

Takstens indvirkning på returnering og kreditering er meget mere udbredt i Danmark, end hvad man sædvanligvis møder på andre markeder.
Læs mere om dette herunder. 

Sekundærsektor

De danske hospitalsapoteker administreres af de fem regioner i Danmark og finansieres af Staten. Hospitalsapotekerne indkøber, ligesom privatapotekerne, lægemidler til AIP, som er fastsat af leverandøren. De fem regioner har dog en fælles indkøbsorganisation, Amgros, som på vegne af de fem regioner, gennem udbud til leverandørerne, indgår aftale med de respektive leverandører om leverancer til en rabatteret pris.