Humane lægemidler og liberaliserede håndkøbslægemidler

I Nomeco er det Commercial Affairs, der har ansvaret for at indgå aftaler med leverandører af humane lægemidler og liberaliserede håndkøbslægemidler på det danske marked.

Hvis du repræsenterer en ny leverandør, der ønsker at distribuere til privat- og/eller hospitalsapoteker, eller hvis du har spørgsmål vedrørende eksisterende samhandelsaftaler, er du meget velkommen til at kontakte Commercial Affairs.

Mærkevarer/Frihandelsvarer

Sortimentsudvikling har ansvaret for at fastlægge, udvikle og administrere Nomeco Grossists sortiment af mærkevarer, primært rettet mod de danske privatapoteker.

Hvis du har spørgsmål vedrørende eksisterende samhandelsaftaler eller ønsker at indgå et samarbejde med Nomeco Grossist, er du velkommen til at kontakte Sortimentsudvikling.

Veterinære lægemidler

Nomeco Grossist varetager administrationen af veterinærlægemidler til produktionsdyr og forhandler samhandelsaftaler med alle leverandører af veterinærmedicin. Veterinære lægemidler er opdelt i to kategorier:

  1. Liberaliserede: 
    Lægemidler til produktionsdyr (dyrearter, der holdes kommercielt med henblik på produktion af kød, mælk, æg, honning, uld eller pels).

  2. Apoteksforbeholdte: 
    Lægemidler til hobbydyr

Hvis du har spørgsmål vedrørende veterinærlægemidler, er du velkommen til at kontakte Commercial Affairs.

Ikke-Registrerede Specialiteter (IRS)

Ikke-registrerede specialiteter (IRS) refererer til medicin, der ikke er markedsført i Danmark. I visse situationer kan disse lægemidler sælges og udleveres i Danmark, såfremt der er udstedt en udleveringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Denne tilladelse kan ansøges af læger, dyrlæger og tandlæger i Danmark.

Nomeco grossist og IRS produkter

For at Nomeco grossist kan håndtere et IRS-produkt, skal leverandøren informere både Nomeco og Lægemiddelstyrelsen om, hvem der er ansvarlig for importen til Danmark. Den ansvarlige importør skal have en dansk §39-tilladelse, udstedt af Lægemiddelstyrelsen. Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte Commercial Affairs på wholesale@nomeco.dk.

Distribuering af et IRS produkt via Nomeco grossist

Hvis du ønsker at distribuere et IRS-produkt gennem Nomeco grossist, bedes du udfylde denne blanket. Dette vil føre til en vurdering af produktet for at afgøre, om der er efterspørgsel efter det, og/eller om det allerede er en del af vores sortiment. Der vil også blive foretaget en vurdering af pris og leveringssikkerhed.