Nomecos indkøbsafdeling sørger for indkøb af samtlige lægemidler og mærkevarer til Nomeco grossist med henblik på videresalg til privat- og hospitalsapoteker. Det er indkøbsafdelingens opgave at sørge for, at vi altid har de varer, apotekerne efterspørger.

Hvis du har spørgsmål vedrørende lager, levering, produktinformation osv., er du velkommen til at kontakte os på indkoeb@nomeco.dk.

Fakturering

Behandling af indkomne varefakturaer varetages af Nomecos kreditorteam.

Skal du sende en varefaktura til Nomeco grossist, skal den sendes elektronisk via EDI. Er det ikke muligt, kan fakturaerne sendes som PDF-fil via e-mail til invoice@nomeco.dk.

Fælles for begge tilgange er, at hver fil kun må indeholde én faktura.

For at sikre overensstemmelse mellem den udstedte faktura og gældende pris på tidspunktet for levering er det vigtigt, at fakturadato er den dag, Nomeco grossist modtager varen. Hermed undgås det, at varen har skiftet pris i perioden mellem udstedelse af faktura- og leveringsdatoen grundet takstskifte.

Retur og kreditering

Salg af apoteksforbeholdte lægemidler sker ved offentligt udbud, hvor du som leverandør kan ændre apotekets indkøbspris hver 14. dag.

Konsekvenserne af denne 14-dages takstmodel er en stærk priskonkurrence med hyppige udsving i prisen og efterspørgsel på lægemidler. Privatapotekerne skal, som udgangspunkt, udlevere den billigste udgave af flere substituerbare lægemidler. Det betyder i praksis, at der er store udsving i, hvilke lægemidler der sælges og med hyppig returnering af lægemidler til følge.

Nomeco grossist har den logistiske infrastruktur, som er nødvendig for at sikre en effektiv håndtering af de hyppige prisjusteringer og returneringer, som følger af den danske prissætningsmodel. Nomeco har aftaler med leverandører af lægemidler om håndtering af prisjusteringer og returneringer. Ligeledes faciliterer Nomeco på vegne af leverandørerne de aftaler, som leverandørerne har indgået med apotekerne om håndtering af prisjusteringer og returnering.