”2023 markerer halvvejspunktet for FN’s verdensmål, og det gør faktisk lige præcis det her år til et rigtig spændende år. I hvert fald hvis man kigger på bæredygtighedsagendaen, og hvordan man som virksomhed kan arbejde med verdensmålene og rykke sig på nogle punkter. Det er uden tvivl et fokus hos Nomeco fra nu af og helt indtil nytår – hvor alle medarbejderne skal lære verdensmålene at kende”, lyder det fra Stine Bjørnstrup Andersen, Sustainability Manager i Nomeco.

FN’s verdensmål understøtter et bæredygtigt globalt og lokalt samfund

De 17 verdensmål blev introduceret af FN tilbage i 2015, og formålet med dem er at skabe en bæredygtig udvikling og få virksomheder samt individer til at producere og leve mere bæredygtigt til gavn for miljøets, menneskets og klodens fremtid.   

”Bæredygtighed er et bredt begreb, og derfor spænder verdensmålene lige fra globale kriser som fattigdom og hungersnød til initiativer, vi kan tage nationalt og på virksomhedsniveau – såsom ligestilling mellem kønnene, brugen af bæredygtig energi og produktion samt trivsel. Vi skal alle huske, at når det kommer til verdensmålene, er vi alle udviklingslande”, forklarer Stine Bjørnstrup Andersen.

Hun tilføjer, at netop fordi verdensmålene spænder så bredt, kan der ikke arbejdes lige fokuseret med dem alle, men der er god mulighed for virksomheder at udvælge nogle enkelte, der virkelig giver mening for dem – for det vil gøre en forskel i det store hele.

”Hos Nomeco har vi valgt at fokusere på fire ud af de 17 verdensmål i dette og de kommende år. Det er nogle helt konkrete områder, hvor vi virkelig kan gøre noget”, siger Sustainability Manageren.

En klar kommunikationsplan – og en grøn, online julekalender

For at klæde Nomeco godt på til et år i verdensmålenes tegn og for at få alle medarbejderne med, har Stine Bjørnstrup Andersen sammen med en række kolleger udarbejdet en kommunikationsplan, og hun startede allerede i december 2022 med at zoome ind på området.

”Kommunikationsplanen har både et internt og et eksternt fokus, så vi bruger de kanaler, vi har, til at få alle med – vores kolleger, kunder, klienter og samarbejdspartnere. Det her er noget, vi arbejder på i fællesskab i hele værdikæden”, siger Stine Bjørnstrup Andersen og tilføjer, at indsatsen faktisk allerede startede sidste år:

"Allerede i december varmede vi internt op med en online julekalender, som på alle hverdage inden jul indeholdt fakta om, hvad Nomeco som virksomhed allerede gør inden for bæredygtighed samt tips til, hvad man kan gøre derhjemme. Udover at skabe god stemning så skulle julekalenderen også være med til at skabe en forståelse for, hvad bæredygtighed egentlig er for en størrelse. Og derved være startskuddet til et 2023 i verdensmålenes tegn”.

Verdensmål kasser