Nomeco har styrket ledelsen med tilføjelsen af Michael Toftvad, som 2. januar er tiltrådt som logistikdirektør og det tredje medlem af Nomecos direktion. Michael Toftvad bringer mange års ekspertise med sig inden for drift, supply chain og logistik fra virksomheder, der håndterer medicinsk udstyr samt life science- og Pharmaindustrien – blandt andet Thermo Fischer Scientific, Agilent, Ferrosan Medical Devices og Novo Nordisk. 

Det er særligt arbejdet med virksomheder inden for sundhedssektoren, der er Michael Toftvads drivkraft – og særligt én bestemt del af forsyningskæden er den største motivation.

”Jeg er drevet af at sikre, at patienterne får levering af lægemidler til tiden. Det er helt afgørende, at det kan lade sig gøre, og det er omdrejningspunktet for min tilgang til mit arbejde. Jeg er derfor optaget af at effektivisere hele forsyningskæden og at simplificere processer, så vi som partner for vores kunder og klienter kan yde den bedste service, der i sidste ende gavner den enkelte patient. Samtidig skal vi også udvikle os og forbedre os hen ad vejen”, siger Michael Toftvad. 

Samarbejde på tværs af afdelinger og landegrænser

”For mig er det vigtigt, at vi kan arbejde på tværs af afdelinger, så vi kan bruge hinandens viden og evner på bedst mulig vis. Nomeco er en spændende virksomhed, for vi arbejder ikke kun på tværs af afdelinger i Danmark. Vi er jo en del af PHOENIX group, der er den største europæiske medicinalgrossist og logistikpartner til medicinalindustrien. Her er der også en masse erfaring og ekspertise at hente fra andre lande. Det er helt klart en stor fordel, at vi kan sparre med og lære af hinanden”, siger Michael Toftvad.

Bæredygtighed højt på dagsordenen 

”Der er ingen tvivl om, at bæredygtighed er et afgørende konkurrenceparameter, og vi er forpligtede til at støtte sundhedsområdet i den grønne omstilling. Det er derfor også en naturlig og integreret del af Nomecos logistikforretning, og det er et område, jeg ser frem til at arbejde mere med”, siger Michael Toftvad og tilføjer: 

”Generelt glæder jeg mig til at komme rigtigt i gang og til at møde alle mine nye kolleger, kunder og samarbejdspartnere”.

Ny logistikdirektør