Som led i det strategiske arbejde med bæredygtighed har Nomeco valgt at indgå et nyt partnerskab på affaldssorteringsområdet. Den nye partner er Stena Recycling – en virksomhed med mange års erfaring inden for genanvendelse af materialer.  

Bedre affaldssortering: “For vi kan ikke være andet bekendt” 

Som landsdækkende grossist og distributør har Nomeco et stort miljøaftryk og ressourceforbrug. Derfor arbejder vi blandt andet ud fra FN’s verdensmål 12, ‘Ansvarligt forbrug og produktion’, og et fokus mod 2025 er at undgå spild og sænke affaldsmængderne.   

”Vi tager ansvar for den verden, vi er en del af, for vi kan ikke være andet bekendt over for vores kolleger, interessenter og vores fælles klima. Derfor arbejder vi løbende på at skabe nye vaner, der understøtter det ansvar – og det er eksempelvis en bedre affaldssortering”, siger Stine Bjørnstrup Andersen, Sustainability Manager hos Nomeco.   

Hun tilføjer, at affaldssortering er en prioritet, fordi det er her, alle kan være med til at lave en markant ændring og opleve en ‘her og nu’-effekt.  

Mere end en leverandør med mål om cirkulær økonomi  

Siden september 2023 har Nomeco arbejdet sammen med Stena Recycling om at affaldssortere på en mere ansvarlig måde på alle Nomecos lokationer – og både på kontorer og lagre. 

“Stena Recycling har en grøn profil, som vi kan identificere os med. Vi har de samme visioner og ambitioner – og de har en ansvarlig måde at genanvende materialerne på. Derudover er de ikke bare en leverandør, men en partner. De er vejleder os i forhold til ændring af vaner, og de er på vores lokationer og ser på, hvor vi kan optimere”, siger Stine Bjørnstrup Andersen.  

Vi tager ud til vores kunder og ser, hvad der rent faktisk ligger i skraldespandene. Hos Nomeco fandt vi mange labels, som kommer fra de mange medicinpakker. De labels kan rent faktisk genanvendes, hvis de altså ikke ryger i restaffald – for restaffaldet bliver kørt direkte til forbrændingen”, siger Anne Sørensen, Strategic Account Manager hos Stena Recycling.  

Når vi kigger i skraldespandene, ser vi råmaterialer, og de skal ikke brændes, de skal bruges til at lave nye materialer. Vores mål er at skabe en cirkulær økonomi, og det gør vi ved at genanvende de ressourcer, vi har til rådighed, så meget som muligt”, tilføjer Rebecca Skjødt, Teamleder for Bæredygtighed i Stena Recycling.  

Hun siger desuden, at genanvendelsen skal foregå på en bæredygtig måde: “Vi oplever, at mange tænker, at fordi man genanvender materialer, så er det per definition grønt. Men sådan er det ikke – det kan også gøres sort. Vi er meget bevidste om at gøre det på ’den grønne måde’”.  

Dataindsigt skaber gennemsigtighed – og viser vejen frem 

Nogle af de konkrete services, som Nomeco får, er dataindsigt og sorteringsanalyser. Og selvom partnerskabet mellem de to virksomheder stadig er nyt, har Nomeco allerede fået ny, brugbar indsigt, som giver indikation på, hvor man som virksomhed kan sætte ind. 

“Vi kan se, at ‘brændbart affald’ stadig er en stor del af det, vi smider ud og sorterer. Det skal vi selvfølgelig gerne have bragt langt ned. Og det er derfor, vi skal blive bedre til at sortere og huske på værdien af sorteringen, nemlig at når vi genanvender så meget som muligt, støtter vi op om en cirkulær økonomi”, siger Stine Bjørnstrup Andersen.  

Hun kan dog samtidig se i dataanalysen af Nomecos affaldssortering, at virksomhedens reelle genanvendelse er på 86 %: ”Det viser, at vi jo rent faktisk gør det godt, men vi kan stadig blive bedre”. 

Netop dataindsigt til at navigere i ressourceforbruget er vejen frem, mener Stena Recycling. 

Der begynder at komme flere og flere krav i forhold til miljøregnskaber i værdikæderne, og dataindsigt kan give den gennemsigtighed, som er særlig vigtig i arbejdet med bæredygtighed. Vi lægger vægt på, at vores kunder får den indsigt, og at vi kan arbejde med den og forbedre indsatserne sammen”, siger Rebecca Skjødt. 

Partnerskabet mellem de to virksomheder startede i efteråret 2023, og i dag håndterer Stena Recycling alle Nomecos sorteringsfraktioner med undtagelse af medicinaffald.   

Kort om Stena Recycling 

Stena Recycling er en af Europas førende genanvendelsesvirksomheder, der tilbyder omfattende løsninger inden for genanvendelse og cirkulære services. Stena Recycling ønsker at skabe et cirkulært samfund. De går efter at øge bevidstheden om, hvad affald indeholder, vigtigheden af at sortere samt at gøre affald til en ressource. Hvert år genanvender Stena Recycling cirka seks millioner tons affald og produkter fra en bred række industrier. Ved at holde ressourcer i kredsløbet spiller Stena Recycling en vigtig og central rolle i overgangen til en cirkulær økonomi. Udover selve genanvendelsen støtter Stena Recycling også sine kunder i deres udvikling mod bæredygtige mål, rådgiver om materialevalg og understøtter med dataindsigt og dokumentation. Læs mere om Stena Recycling her. 

Stena Recycling