Tidligere i år fik Nørresundby Apotek introduceret Logistik Universet – en digital platform, der er blevet udviklet af Nomeco A/S i samarbejde med flere danske apoteker. Formålet med det digitale værktøj er at give netop apotekerne dybere indsigt i forretningen. Og det har de fået i det nordjyske. 

Nemt at finde årsagen til udslag

”Førhen var vi afhængige af, at Nomeco skulle finde årsagen til udslag i vores tal. Men nu kan jeg selv gå ind og holde øje med tallene, og det kan jeg gøre når som helst. Det har givet mig flere aha-oplevelser, og jeg forstår vores logistiske setup endnu bedre”, siger Rikke Holm Løvaas, apoteker på Nørresundby Apotek. 

Hun kommer med et eksempel på, hvad hun kan se i Logistik Universet: 

”Vi har fire afdelinger. Og bonner vi pludselig ud på ’mangler’, så kan vi gå ind på den enkelte afdeling og se, at der det ene sted i snit er 25 ’mangler’, hvor der ellers plejer at være 15. Før skulle vi spørge Nomeco, hvad der lå bag de tal, men nu kan vi selv se og reagere på udslaget”.

En servicegrad så flot som aldrig før

Logistik Universet er en del af Nomecos store logistiske setup, VMI² – et såkaldt leverandørstyret lager, der kombinerer indkøbs-og lagerdata for at give nogle helt nye fordele for apotekerne. I Nørresundby oplevede man fx på ganske kort tid, at lagerværdien blev reduceret markant. Det har dog ikke betydet, at der er tomme hylder – tværtimod. 

”Jeg har en servicegrad så flot, som den aldrig har været før, og det er til trods for en lavere lagerværdi. Umiddelbart når man har en lavere lagerværdi, så burde man have en lavere servicegrad. Men sådan er det ikke. Det betyder bare, jeg har de rigtige varer på hylderne”, siger Rikke Holm Løvaas og opfordrer også andre apoteker til at se mere på helheden i stedet for enkelte parametre, når de kigger på salgs- og indkøbsmål. 

”På den måde kan man sørge for en god kundeoplevelse og samtidig være sikker på, at man holder sig inden for nogle økonomisk forsvarlige rammer”, tilføjer hun. 

Styrket samarbejde med personalet

Nu når alle på apoteket har adgang til den samme data, er der også grundlag for en mere givende samtale mellem apotekeren og den logistikansvarlige på apoteket. 

”Jeg er meget bedre inde i tallene nu. Det gør jo, at dialogen med min logistikansvarlige bliver en helt anden, for nu har vi det samme udgangspunkt. Jeg kan også meget bedre forklare mine medarbejdere, hvorfor tingene er, som de er”, siger Rikke Holm Løvaas.

Rikke Holm Løvaas

Jeg har en servicegrad så flot, som den aldrig har været før, og det er til trods for en lavere lagerværdi.

Rikke Holm Løvaas, apoteker på Nørresundby Apotek