Nomeco har en Business Continuity plan, som tager højde for forskellige former for kritiske hændelser som kunne true leverancesikkerheden af medicin og medicinalprodukter i Nomecos forsyningsområde. 

Et af de beskrevne scenarier er manglende personaleressourcer, som følge af f.eks. pandemi, arbejdskonflikt eller lignende. 

Nomeco informerer løbende alle medarbejdere om forholdsregler, retningslinjer og hygiejne.
Nomeco udleverer, hvor nødvendigt, hygiejne-kits, som skal benyttes af chauffører, som kommer fra udlandet, når/hvis de betræder Nomecos lager.

Nomeco evaluerer løbende:

  • Omfanget af eksterne gæster på vores lokationer
  • Niveau af hjemmearbejde
  • Kantine brug/faciliteter samt udbud
  • Samarbejdsaftaler med vores vikarbureauer 
  • Rejse-, møde- og kursus aktiviteter