Historie

Nomeco er et resultat af mange stærke kompetencer, der fandt sammen i begyndelsen af 1990’erne. Navnet Nomeco blev til i 1991, da de to medicinalgrossister Mecobenzon A/S og Nordisk Droge og Kemikalie A/S fusionerede. I 1992 blev endnu en medicinalgrossist indlemmet i Nomeco, nemlig Bang og Tegner A/S. Alle tre virksomheder har rødder langt tilbage i tiden.

År
Startskuddet til Mecobenzon lyder, da Ernst Gerhard Lotze får udstedt borgerbrev med ret til at drive engros- og detail-materialhandel.

Lotzes firma bliver overtaget af Theodor Lose. Firmaet får navnet Th. Lose & Co. Senere, i 1860, etablerer Lotzes søn Gustav sit eget grossistfirma, Gustav Lotze, sideløbende med, at han driver Løve Apoteket i Odense.

Apoteker Alfred Benzon køber Svane Apoteket i København og etablerer en grossistvirksomhed i eget navn. I 1863 bliver firmaet udvidet til også at omfatte en fabrikationsvirksomhed beliggende på Kalvebod Brygge - idag Halmtorvet. Bygningerne ligger der stadig og lægger gavl til et fascinerende trompe l'oeil-maleri.
Gustav Lotze erhverver Løveapoteket i Odense.
Gustav Lotze etablerer sit eget grossistfirma, der forsyner andre apotekere med droger og kemikalier.
Frantz Bang og Ludvig Tegner grundlægger Bang og Tegner A/S. Firmaet handler primært med farmaceutiske utensilier, maskiner og sygeplejeartikler.
Grosserer Christian Emborg grundlægger Nordisk Droge og Kemikalie A/S. Virksomhedens hovedaktivitet er handel med apoteksvarer.
Gustav Lotzes firma og Theodor Lose & Co. bliver (sammen med tre andre firmaer, der blandt andet fremstiller og sælger stearinlys, sæbe og kortspil) forenet i en økonomisk sammenslutning under navnet Det Danske Medicinal- og Kemikalie-Kompagni A/S – senere ændret til Medicinalco A/S.
Edward Jacobsen (medicinalgrossistforretning og -fabrik) bliver indlemmet i fusionen. Gustav Lotze ligger i Odense, mens de andre firmaer ligger i København.
Medicinalco A/S overtager medicinalfabrikken Alfred Benzon A/S’ grossistforretning, og forretningen føres videre under navnet Mecobenzon A/S.
Nordisk Droge & Kemikalie A/S og Mecobenzon A/S fusionerer, og Nomeco A/S dannes. Selskabet introduceres på Københavns Fondsbørs.
Bang & Tegner A/S og Nomeco A/S fusionerer med Nomeco A/S som fortsættende selskab.
Nomeco A/S bliver sammenlagt med det finske selskab Tamro Oyj - den største lægemiddeldistributør i Skandinavien, de baltiske lande og Nordvestrusland.
Tysklands førende medicinalgrossist PHOENIX Pharmahandel AG & CO bliver hovedaktionær med 33,7 % af aktierne.
PHOENIX overtager samtlige aktier i Tamro, som derved bliver en del af PHOENIX group.
Tamro Group er nedlagt, og Nomeco er nu ejet af tyske PHOENIX group. Der ligger altså meget målrettet arbejde og flere fusioner bag dagens Nomeco. Og mange af vores medarbejdere er startet i et af de tre fusionerede selskaber - nogle har været med i over 40 år.
Fotos venligst udlånt af Dansk Farmacihistorisk Fond