Corporate Social Responsibility

Ansvarlighed er blevet en vigtig del af den daglige forretning med kunder og interessenter. Nomeco og resten af PHOENIX group spiller en vital rolle i lægemiddelforsyningen - ikke kun i Danmark, men i hele Europa.

 

Netop denne rolle øger behovet for at optræde ansvarligt - og i videst muligt omfang måle på denne ansvarlighed. Den årlige CSR-rapport fra PHOENIX arbejder med en tredelt bundlinje, idet Nomeco og resten af PHOENIX group skal udvise økonomisk, miljømæssig og social ansvarlighed.

 

Derfor bliver der lagt et stort arbejde i at udvikle processer omkring virksomhedens ansvarlighed. PHOENIX group baserer sin årlige CSR-rapport på validerede tal og cases hentet fra alle 26 PHOENIX-lande.

 

Læs den seneste (engelsksprogede) CSR-rapport her.