Bæredygtighed i fokus

PHOENIX group, som Nomeco er en del af, har netop udgivet sin bæredygtighedsrapport for regnskabsåret 2017/18. Det dokumenterer virksomhedens vedvarende engagement inden for de fire ansvarsområder værdiskabelse for kunder og virksomheder, beskyttelse af miljøet, fremme af medarbejdernes trivsel og samfundsengagement.
 
"Vi er bevidste om virkningen af vores forretningsaktiviteter på mennesker og miljø," siger Oliver Windholz, administrerende direktør for PHOENIX Pharma SE.
 
"Vi er ansvarlige for mere end 36.000 medarbejdere, produktionen af farmaceutisk affald, de CO2-emissioner, som vi daglig forårsager ved at transportere stoffer, og for de lokalsamfund, vi opererer i. Derfor er det vores mål at vokse bæredygtigt - i alle divisioner, på tværs af landegrænser og langs hele vores værdikæde.”
 
I løbet af året har PHOENIX group arbejdet intensivt i hele Europa for at nå sine bæredygtighedsmål:
 

  • Målet om en reduktion på 10 procent for farmaceutisk affald inden 2018/19 blev opnået forud for planen.
  • Mængden af farmaceutisk affald er reduceret med 89 ton i forhold til året før, og dermed er der bevaret værdifulde naturressourcer.
  • Sygdomsraten hos medarbejderne er i årets løb faldet til 4,05 procent i forhold til de 4,47 procent, det var i ’basisåret’ 2014/15. Målet er en reduktion på 1 procent, og PHOENIX group er afhængig af kontinuerlig praksisdeling og arbejdsmiljøledelse på europæisk plan for at nå målet.

 
Ud over bæredygtighedsrapporten har PHOENIX-gruppen for første gang udgivet en bæredygtighedsbrochure, som giver en kort og konkret forståelse af ansvaret.