Som redaktør har du følgende muligheder når du indsætter et Accordion spot

  • Redaktør kan indsætte et valgfrit antal elementer
  • Elementerne er lukkede fra start
  • Hvert element kan indeholde:
    • Overskrift, der vises mens elementet er lukket
    • Tekst, der vises når elementet åbnes

Herinde finder du underteksten til din accordion.

En accordion benyttes oftest dette spot til at informere brugerne ved først at fange dem med et spørgsmål og så åbner man op for svaret. 

Der skal mere end 5 elementer til før der kommer en knap. Hvis der er færre så vises der ingen knap

Solskin og blå himmel

Det gør Danmark

Test est det virker jo!!


Accordion uden "Vis flere"-knap

her vises så en beskrivelse. Det er pis godt

Jamen dog dog 

Og noget tekst her ville være lækkert

Noget tekst

t is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Her vises en accordion i en 2-kolonne