Kvalitet HealthCare Logistics

I Nomeco HealthCare Logistics stræber vi efter at kunne tilbyde vore kunder håndtering af lægemidler efter den højeste standard. Dette betyder, at vi efterlever alle relevante regler og standarder inden for GDP og GMP.
 
Da kvalitet og udvikling af sikre procedurer er en løbende proces, har vi i Nomeco naturligvis en kvalitetsafdeling. Ud over det løbende arbejde med sikring og dokumentation af vores kvalitet samarbejder afdelingen tæt med såvel apoteker, hospitaler, lægemiddelvirksomheder og myndigheder.
 
Måden, hvorpå vi efterlever krav og regler for håndtering af lægemidler, er beskrevet og dokumenteret i vores kvalitetsstyringssystem. Vi har samtidig valgt at blive certificeret efter ISO 9001-standarden, og vi bliver jævnligt auditeret af såvel virksomheder som myndigheder.

Se Nomecos tilladelser og godkendelser til distribution og fremstilling af lægemidler samt vores ISO 9001 certificering.