Kvalitet Hospital

Nomeco står for den højeste kvalitet inden for sundhedslogistik. Vores mål er altid at levere den rigtige vare i den rigtige mængde til den rigtige tid og i den rigtige tilstand. På den måde lever vi op til vores mission om at sikre befolkningen rettidig adgang til lægemidler. Over for landets sygehusapoteker står vi til rådighed 24 timer i døgnet, så patientbehandlingen med livsvigtig medicin ikke bliver unødigt forsinket.

  
Alt i Nomeco foregår i fuld overensstemmelse med God Distributions Praksis (GDP), der er beskrevet i den danske lovgivning.

 

Lægemiddelstyrelsen inspicerer os jævnligt for at sikre, at vi lever op til reglerne og har helt styr på sikkerhed, dokumentation, opbevaringsfaciliteter, håndtering m.m. Også lægemiddelindustriens virksomheder foretager jævnligt audits hos os for at sikre, at deres produkter bliver behandlet efter den gældende standard.