Nordisk Distribution

I Nomeco HealthCare Logistics ▪ SygehusService er vi specialister i at håndtere og integrere en sikker forsyningskæde til de nordiske hospitaler. Der er ofte tale om kritiske patientspecifikke lægemidler, som kræver særlig årvågenhed og håndteres efter leverandørspecifikke krav, som ofte er skabt på baggrund af en række strenge krav fra myndighederne.

I Nomeco HealthCare Logistics ▪ SygehusService er vi vant til at udvikle fleksible løsninger, der helt er tilpasset det enkelte produkt og som samtidig er i fuld overensstemmelse med GDP-standarder. Lægemidlerne distribueres direkte fra producenternes centrallager hos Nomeco HealthCare Logistics, og denne transport sker ofte med kurér.