Ledelse

Henrik Kaastrup
Adm. direktør
Ken Rasmussen
CFO
Per Hansen
Logistikdirektør
Søren Vesti Esbensen
Direktør, Nomeco HealthCare Logistics
Pia Rask Stewart
Direktør, HR, Kvalitet og Teknik
Kasper Lund-Jacobsen
Direktør, Nomeco Grossist