Samhandelsbetingelser

Nomeco sælger lægemidler, der er aktive ifølge www.medicinpriser.dk. Nomeco kan desuden tilbyde en bred portefølje af ikke-farmaceutiske produkter (ikke-apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler og frihandelsvarer) samt veterinære produkter og Ikke Registrerede Specialiteter (IRS). Dette dokument beskriver de samhandelsbetingelser, der gælder mellem apoteket og Nomeco, og det dækker den samlede vareleverance.

 

Nomecos lovhjemmel er en §39-tilladelse i henhold til Lov om Lægemidler (også kaldet GDP-tilladelse), der giver ret til engrosforhandling af lægemidler. Se tilladelsen her.

 

Nomeco er i den forbindelse under regelmæssig inspektion af myndighederne og forpligter sig til at lagerføre og distribuere produkter i overensstemmelse med den til enhver tid gældende relevante lovgivning - herunder God Distributions Praksis (GDP), som reglerne er implementeret i dansk lovgivning.

 

Nomeco indestår endvidere for, at Nomecos medarbejdere, der kommer på apoteket, er omfattet af tavshedspligt i forhold til General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Priser, betalingsbetingelser og rabatter

Apotekets indkøbspriser (AIP) på apoteksforbeholdte lægemidler fremgår af www.medicinpriser.dk. AIP på andre varer kan ses på Nomecos selvbetjeningsløsninger.

 

Betalingsbetingelserne spænder fra kontant betaling til en kredit, der er på løbende måned plus 45 dage (eller løbende uge plus 57 dage) fra tidspunktet for levering. Betalingsbetingelserne aftales mellem apoteket og Nomeco, og Nomeco kan i den forbindelse kræve kreditvurdering af apoteket.

 

Nomeco kan udbetale apoteket omkostningsbegrundede rabatter på apoteksforbeholdte lægemidler. Se det aktuelle rabatskilt. Der er ingen begrænsning i samhandlens størrelse.

 

Afgivelse af ordre

Nomeco stiller en lang række elektroniske selvbetjeningsløsninger til rådighed for apoteket. Apoteket skal i det omfang, det er muligt, bruge disse løsninger – bl.a. til vareinformation og varebestilling.

 

Ordrer til Nomeco kan afgives elektronisk eller pr. telefon/fax til Nomecos kundeservice.

 

Almindelige leverancer

Nomeco leverer apoteksforbeholdte lægemidler én gang i døgnet mandag til fredag – evt. med mulighed for tilkøb af lørdagsleverance. Apoteksforbeholdte lægemidler leveres fragtfrit i Danmark. Har apoteket ikke faste, daglige leverancer fra Nomeco, kan leverancen blive pålagt et ekspeditionsgebyr på 750,00 DKK.

 

Apoteket skal sikre, at Nomeco har adgang til apoteksenhedens varemodtagelse ved varelevering. Nomeco tilstræber at placere varerne på følgende måde:

  • Alle varer leveres i samme rum/område
  • Højst 5 kasser i højden
  • Leverancen sorteres efter navn på kassen

 

Hasteleverancer

Nomeco tilbyder at sende hasteleverancer med apoteksforbeholdte lægemidler til akut brug i Danmark (herunder til brofaste øer). Hasteleverancerne kan i ekstraordinære tilfælde blive pålagt et ekspeditionsgebyr på 750,00 DKK pr. leverance.

 

Returnering og kreditering

For returnering og kreditering af apoteksforbeholdte lægemidler gælder følgende:

  • Lægemidler, der ikke er aktive i taksten eller udløbet, krediteres kun, såfremt leverandøren kompenserer Nomeco for det fulde beløb. Som udgangspunkt kan varer kun returneres til den grossist, hvor varen er købt.
  • Returnering af salgbare apoteksforbeholdte lægemidler kan kun ske efter aftale med Nomeco i henhold til gældende rabatskilt. Salgbare lægemidler skal have mere end 6 måneder til udløb.
  • Generelt tages kølevarer kun retur efter forudgående accept fra både leverandøren og Nomeco og kun, hvis apoteket kan dokumentere, at det har været i ubrudt kølekæde.
  • Både apoteket og Nomeco skal overholde de gældende regler om CAP 30 (begrænsninger i antal pakninger ved returnering), som er beskrevet i Reklamebekendtgørelsen §32 og fastsat af leverandøren.
  • Apoteket skal udfylde én returseddel pr. kasse med returnerede lægemidler og skrive under på, at opbevaring og håndtering af produkterne på apoteket er foregået i henhold til gældende opbevaringsbetingelser for det enkelte produkt.

Der er ikke returret på ikke-farmaceutiske produkter, varer specielt skaffet hjem til det enkelte apotek (fordi det ikke er i Nomecos sortiment), Ikke Registrerede Specialiteter (IRS) og liberaliserede veterinærlægemidler.

 

Reklamation

Producenterne er fuldt ansvarlige for produkternes kvalitet. Kvalitetsrelaterede produktreklamationer er altid producentens eller importørens ansvar. Apoteket skal udfylde en formular på Nomecos serviceløsninger inden returnering af varen.

 

Ved fejl i leverancen fra Nomeco skal apoteket kontakte Nomecos kundeservice.

 

Priskreditering

Ved prisnedsættelse på lagerførte apoteksforbeholdte lægemidler, priskompenserer Nomeco apoteket, såfremt leverandøren kompenserer Nomeco for det fulde beløb. Nomeco priskompenserer efter den lagerfil, som modtages fra apotekets IT-system i forbindelse med ændring af priser. Apoteket modtager priskompensationen, når Nomeco har modtaget betaling fra leverandøren.

 

Apoteket skal efterleve reglerne om CAP (begrænsninger i antal pakninger ved priskreditering), som er beskrevet i Reklamebekendtgørelsen §32 og/eller fastsat af leverandøren.

 

Kundeservice

Når du ringer til vores Kundeservice, optager vi som udgangspunkt samtalerne. Ønsker du ikke dette, så tryk 5, og samtalen optages ikke.