Pre-wholesale

En af Nomeco HealthCare Logistics' kerneydelser er Central Warehouse - eller centrallager. Med en centrallagerløsning kan lager, kundeservice og dele af økonomifunktionen outsources til Nomeco. Nomeco HealthCare Logistics er højt specialiseret inden for denne type løsninger til både små og store virksomheder. Vi håndterer både nationale og internationale opgaver og er førende på området i hele Norden.

 

Lægemiddeldistribution

Vores betydelige volumen og kompetence sikrer, at ingen opgave er for stor, mens vores Key Account Management-system sikrer, at vi har fuld opmærksomhed på såvel store som mindre virksomheders behov.

 

Nomeco HealthCare Logistics sikrer:

  • at lægemiddelvirksomheden har en optimal tilgængelighed af sine lægemidler i markederne. Lægemiddelvirksomheden kan dermed rette sit fokus på produktudvikling og salg

  • at vores kunder kan trække på vores omfattende viden og lettilgængelige data om salg og afsætning af lægemidler.

  • faste leverancer direkte til kunderne (grossister, hospitaler og industri). Vores kunders kunder får én konsolideret forsendelse ad gangen, og den faktureres af en enkelt partner. Det reducerer ressourceforbruget hos vores kunders kunder

  • at lægemiddelvirksomhederne har fuld indsigt i markedsdata gennem 'state of the art informationssystemer'

Special handling

Et stadigt stigende antal lægemidler kræver specialhåndtering. Nomeco HealthCare Logistics tilbyder at håndtere produkter, der kræver et skræddersyet setup. Vi har stor erfaring med udvikling af fleksible løsninger, der er skræddersyet til det enkelte produkt og den enkelte virksomhed, og som samtidig er i fuld overensstemmelse med GDP-standarden.
 
Specialhåndtering er ofte påkrævet på grund af produkters karakteristika, lagerforhold eller den specifikke kliniske brug. Det kan eksempelvis være produkter

 

  • mod sjældne sygdomme, som sælges i meget små mængder (orphan drugs

  • med restriktioner for brug eller med specielle sikkerhedsrutiner

  • der kræver særlige lager- eller distributionsforhold

  • med meget kort holdbarhed

  • der skal være tilgængelige for læger og patienter til akut brug - det vil sige inden for få timer

  • der kræver specielle transportbetingelser eller særlige pakkematerialer

 
Visse af disse produkter er underlagt strenge krav fra myndighederne om risikokontrol, og brugen af hver enkelt pakning skal dokumenteres. Dette sørger Nomeco HealthCare Logistics for og garanterer sikkerhed og dokumentation på højt niveau.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere om vores centrallagerløsning, så kontakt Nomeco HealthCare Logistics' salgsteam

Søren Vesti Esbensen Director, Nomeco HealthCare Logistics
+45 3076 5226