Praktik

Nomeco tager gerne praktikanter, fx ingeniørstuderende eller studerende fra andre højere læreanstalter.

Hvis du er interesseret i et samarbejde med os, så kontakt os på info@nomeco.dk eller henvend dig direkte til den afdeling, som du mener er relevant for dit studie.