Ledelse

Henrik Kaastrup
Adm. direktør
Ken Rasmussen
CFO
Per Hansen
Logistikdirektør
Søren Vesti Esbensen
Direktør - Nomeco HealthCare Logistics
Pia Rask Stewart
Direktør, Kvalitet og Kundecenter
Kasper Lund-Jacobsen
Direktør for Forretningsudvikling
Preben Nielsen
IT-direktør
Ewa Öberg
HR-direktør