Opdateret rabatskilt

Nomeco opdaterer fra årsskiftet sine betingelser for udbetaling af omkostningsbegrundede rabatter til apotekerne.
 
Som medicinalgrossist må Nomeco udbetale en rabat til apoteket i forbindelse med apotekets køb af apoteksforbeholdte lægemidler. Denne rabat er omkostningsbegrundet. Det betyder, at den gives til apoteket for at udvise en adfærd, der reducerer Nomecos logistikudgifter i forhold til et sæt standardleveringsbetingelser.
 
Betingelserne for at opnå rabat skal være offentligt tilgængelige (skiltede) på Nomecos hjemmeside.
 
Nomeco har i dag offentliggjort en opdateret version af rabatskiltet, som træder i kraft fra 1. januar 2019. Fra årsskiftet er rabatterne i højere grad tilpasset den nye markedssituation i apotekssektoren, hvor konkurrencen apotekerne imellem er blevet skærpet de sidste tre år. Det har udfordret Nomecos logistik – bl.a. på grund af mange ekstra pluklinjer, færre pakninger pr. pluklinje og stigende mængder returvarer.
 
Disse omkostninger bliver ikke fanget af Nomecos nuværende rabatskilt, som stort set har været uændret gennem de sidste 8 år. Derfor er der behov for en tilpasning, som sikrer, at det er den gode logistiske adfærd, der belønnes.
 
Se Nomecos gældende og kommende rabatskilt her.