Nomecos regnskab: Vækst, men faldende indtjening

Regnskabsåret 2017/18 gav til trods for en markant omsætningsfremgang et lavere resultat end året før – primært på grund af den øgede konkurrence i apotekssektoren. Til gengæld er udviklingen i den leverandørrettede division positiv, og Nomeco ser frem til snart at åbne Nordens største lager for pre-wholesale.

 
Nomecos regnskab for 2017/18 er netop offentliggjort og viser, at den forventede stigning i indtjeningen desværre er udeblevet: Selvom omsætningen er steget til 6,4 mia. kr. – en stigning på 110 mio. kr. - er resultatet før skat faldet med 12 mio. kr. og udgør 68,8 mio. kr.

 
Årsagen skal primært findes i den øgede konkurrence i apotekssektoren, som er fulgt i kølvandet på den modernisering af Apotekerloven, der blev gennemført for tre år siden. Således har den øgede konkurrence apotekerne imellem medført et betydeligt omkostningspres i grossistleddet – bl.a. fordi antallet af pluklinjer og antal kørte kilometer er steget voldsomt.

 
Som en direkte konsekvens af den faldende indtjening i Nomecos Apoteksdivision er det besluttet at slå de to lagre i Aalborg og Aarhus sammen, så apoteker og sygehuse i området fremover forsynes fra Aarhus-filialen.

 

”Derved opnår vi en række stordriftsfordele og mindsker kompleksiteten i vores vareforsyning. Det vil give en tiltrængt lettelse på de pressede driftsudgifter – og det på en måde, hvor vores kunder ikke vil mærke en serviceforringelse. Endvidere er vi i færd med at optimere en lang række øvrige driftsprocesser og vil fortsat have fokus på, hvordan vi kan kompensere for de øgede logistikomkostninger,” siger Nomecos adm. direktør Henrik Kaastrup.

 
Han tilføjer, at de tiltag, der indtil nu er effektueret i form af optimerede processer, allerede har haft en positiv effekt på seneste kvartalsregnskab.

 
Til gengæld er udviklingen i Nomeco HealthCare Logistics (Nomecos leverandørrettede division) på et tilfredsstillende niveau på trods af, at kapaciteten er totalt udnyttet på de eksisterende lagre. Derfor glæder Henrik Kaastrup sig til snart at tage det nye, store højteknologiske lager i Køge i brug:

 
”Vi er stolte over, at PHOENIX group, som Nomeco er en del af, har valgt at placere deres hidtil dyreste og mest avancerede lager i Danmark. Det er en investering på over ½ mia. kr. Med sine 60.000 pallepladser skal det forsyne grossister og sygehuse i hele Norden med lægemidler og medicinsk udstyr. Lageret vil ikke alene give en betydelig udvidelse af kapaciteten. Det vil også give os den højest mulige effektivitet, kvalitet og sikkerhed til gavn for vores kunder i lægemiddelindustrien,” siger Henrik Kaastrup.

 
Han konkluderer, at selvom det er svære tider i det danske apoteksmarked, så er det en fordel at være en del af en stor europæisk koncern, hvor det går godt i mange af de øvrige 25 lande i PHOENIX group.

 

For yderligere information, kontakt Henrik Kaastrup tlf. 2944 8649