Nomecos regnskab: Vækst, men faldende indtjening

Regnskabsåret 2018/19 gav til trods for en markant omsætningsfremgang et resultat lidt under året før – primært på grund af den øgede konkurrence i apotekssektoren og vigende salg i Nomecos datterselskab, Specific Pharma. Til gengæld er udviklingen i den leverandørrettede division positiv, og Nomeco ser frem til snart at åbne Nordens største lager for pre-wholesale.

 

Nomecos regnskab for 2018/19 er netop offentliggjort og viser, at den forventede stigning i indtjeningen desværre er udeblevet: Selvom omsætningen er steget til 6,9 mia. kr. – en stigning på 157 mio. kr. - er resultatet før skat og renter faldet med 9 mio. kr. og udgør 93,7 mio. kr. for hele gruppen.

 

Årsagen skal primært findes i den øgede konkurrence i apotekssektoren, som er fulgt i kølvandet af den modernisering af Apotekerloven, der blev gennemført i sommeren 2015. Samtidig har Nomecos datterselskab for salg af især ikke-registrerede lægemidler, Specific Pharma, oplevet et vigende salg.

 

”Som en direkte konsekvens af den faldende indtjening i Nomecos Apoteksdivision, har Nomeco i løbet af 2018 gennemført en række aktiviteter, der alle havde til formål at nedbringe apoteksdivisionens omkostninger. Disse aktiviteter har nu ført til stordriftsfordele og en tiltrængt lettelse af de løbende driftsudgifter – vel at mærke uden, at vores apotekskunder har mærket en serviceforringelse”, siger Nomecos adm. direktør Henrik Kaastrup.

 

Han tilføjer, at der ligeledes er iværksat en omfattende plan for at vende udviklingen i Specific Pharma. Her vil der især være fokus på optimering af interne processer, indkøb og kundeservice.

 

Til gengæld er udviklingen i Nomeco HealthCare Logistics (Nomecos leverandørrettede division) på et tilfredsstillende niveau på trods af, at kapaciteten er totalt udnyttet på de eksisterende lagre – samt endnu en uforudset forsinkelse af åbningen af det nye, store højteknologiske lager i Køge. Henrik Kaastrup udtaler i denne sammenhæng:

 

”Vi er glade for, at vi nu endelig er godt på vej ind i den sidste fase af etableringen af vores nye lager i Køge. Med sine ca. 60.000 pallepladser skal det forsyne grossister og sygehuse i hele Norden med lægemidler og medicinsk udstyr. Lageret vil ikke alene give en betydelig udvidelse af kapaciteten. Det vil også give os den højest mulige effektivitet, kvalitet og sikkerhed til gavn for vores kunder i lægemiddelindustrien,” siger Henrik Kaastrup.

 

Han konkluderer, at selvom det er svære tider i det danske grossistmarked på apoteksområdet, så er optimismen intakt hos Nomeco – især med udsigten til åbningen af det nye lager i Køge og fornyet konkurrencekraft i Specific Pharma.

 

For yderligere information, kontakt Henrik Kaastrup tlf. 2944 8649