Nomecos Corona-beredskab

Nomeco foretager løbende en vurdering af de problemstillinger vi påføres som et resultat af Corona, og er i tæt dialog med de ansvarlige myndigheder.

 

Nomeco har en Business Continuity plan, som tager højde for forskellige former for kritiske hændelser som kunne true leverancesikkerheden af medicin og medicinalprodukter i Nomecos forsyningsområde. 

 

Et af de beskrevne scenarier er manglende personaleressourcer, som følge af f.eks. pandemi, arbejdskonflikt eller lignende. 

 

Nomeco har indtil videre iværksat nedenstående tiltag med henblik på at opretholde en sikker og rettidig drift:

 

  • Vi har informeret alle medarbejdere om forholdsregler, retningslinjer og hygiejne.
  • Vi har øget hjemmearbejde, hvor det er muligt.
  • Vi har ændret kantineudbud og brug af kantinefaciliteter.
  • Vi har truffet aftale med vores vikarbureauer vedr. screening af vikarer.
  • Vi udleverer hygiejne-kits, som skal benyttes af chauffører, som kommer fra udlandet, når/hvis de betræder Nomecos lager.
  • Vi har begrænset rejseaktivitet og større forsamlinger mest muligt – som f. eks. møder og kurser.