Nomecos Corona-beredskab

Nomeco foretager løbende en vurdering af de problemstillinger vi påføres som et resultat af Corona, og er i tæt dialog med de ansvarlige myndigheder.

 

Nomeco har en Business Continuity plan, som tager højde for forskellige former for kritiske hændelser som kunne true leverancesikkerheden af medicin og medicinalprodukter i Nomecos forsyningsområde. 

 

Et af de beskrevne scenarier er manglende personaleressourcer, som følge af f.eks. pandemi, arbejdskonflikt eller lignende. 

 

Nomeco informerer løbende alle medarbejdere om forholdsregler, retningslinjer og hygiejne. Nomeco udleverer, hvor nødvendigt, hygiejne-kits, som skal benyttes af chauffører, som kommer fra udlandet, når/hvis de betræder Nomecos lager.

 

Nomeco evaluerer løbende:

  • Omfanget af eksterne gæster på vores lokationer
  • Niveau af hjemmearbejde
  • Kantinebrug/faciliteter samt udbud
  • Samarbejdsaftale med vores vikarbureauer
  • Rejse-, møde- og kursusaktiviteter