Nomeco sammenlægger lagre

Nomeco har besluttet at lægge sine to jyske lagre i henholdsvis Aarhus og Aalborg sammen og samle hele lageret i Aarhus-filialen. Det betyder, at de apoteker og sygehuse, der i dag får deres leverancer fra Nomecos filial i Aalborg, fremover vil modtage Nomeco-leverancer fra Aarhus, der i forvejen betjener det midtjyske område.
 
Nomeco beholder sin afdeling i Aalborg, hvor Kundeservice og Salg forbliver i de nuværende lokaler. Også mødelokaler og andre faciliteter, der bl.a. benyttes af apotekerne, vil fortsat være at finde på Strømmen 4 i Nørresundby.
 
”Baggrunden for vores beslutning om at samle vores lagerfunktion i Aarhus er først og fremmest ønsket om at opnå stordriftsfordele og mindske kompleksiteten i vores vareforsyning. Dette er en naturlig konsekvens af udviklingen i markedet, siden Apotekerloven blev moderniseret for snart tre år siden. Den har betydet stærkt øgede udgifter til distribution. Derfor er vi nødt til at finde de steder, hvor vi kan effektivisere, uden det går ud over vores service til apotekerne,” siger Nomecos administrerende direktør Henrik Kaastrup.
 
Omlægningen af leverancer vil ske løbende hen over året og vil være afsluttet omkring 1. november 2018. Ændringen får ikke nogen praktisk betydning for Nomecos kunder – hverken dem, der i dag er tilknyttet Aalborg-filialen, eller andre.
 
”Det er selvfølgelig med stort vemod, vi har måttet træffe denne beslutning. Filial Aalborg har altid været en veldrevet filial med dygtige og dedikerede medarbejdere, og de vil i videst muligt omfang blive tilbudt job i Aarhus,” slutter Henrik Kaastrup.