Dagligt Samarbejde

Indkøb

Nomeco grossists indkøbsafdeling sørger for indkøb af samtlige lægemidler og mærkevarer til Nomeco grossist med henblik på videresalg til privat- og hospitalsapoteker. Det er indkøbsafdelingens opgave at sørge for, at Nomeco grossist til hver en tid har de varer, som apotekerne efterspørger, på hylderne.

Har du spørgsmål vedrørende lager, levering, information om produkter osv., er du velkommen til at kontakte indkøbsafdelingen på mail indkoeb@nomeco.dk.

 

Fakturering

Behandling af indkomne varefakturaer varetages af Nomecos kreditorteam.

Skal du sende en varefaktura til Nomeco grossist, skal den sendes elektronisk via EDI. Er det ikke muligt, kan fakturaerne sendes som PDF-fil via e-mail. Fælles for begge tilgange er, at hver fil kun må indeholde én faktura. Fremsendelse af fakturaer per mail skal ske til invoice@nomeco.dk

 

For at sikre overensstemmelse mellem den udstedte faktura og gældende pris på tidspunktet for levering er det vigtigt, at fakturadato er den dag, Nomeco grossist modtager varen. Hermed undgås det, at varen har skiftet pris i perioden mellem udstedelse af faktura- og leveringsdatoen grundet takstskifte.

 

Retur og Kreditering

Som beskrevet under ”Taksten”, sker salg af apoteksforbeholdte lægemidler ved offentligt udbud, hvor du som leverandør hver 14. dag kan ændre apotekets indkøbspris. Man kan altid se de aktuelle priser  på www.medicinpriser.dk. Yderligere information om salg og prissætning af lægemidler i Danmark, findes på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

 

Konsekvenserne af denne 14 dages takstmodel er en stærk priskonkurrence med hyppige udsving i prisen og efterspørgsel på lægemidler. Privatapotekerne skal, som udgangspunkt, udlevere den billigste udgave af flere substituerbare lægemidler. Det betyder i praksis, at der er store udsving i, hvilke lægemidler der sælges, og med hyppig returnering af lægemidler til følge.

 

Nomeco grossist har den logistiske infrastruktur, som er nødvendig for at sikre en effektiv håndtering af de hyppige prisjusteringer og returneringer, som følger af den danske prissætningsmodel. Nomeco har aftaler med leverandører af lægemidler om håndtering af prisjusteringer og returneringer. Ligeledes faciliterer Nomeco grossist på vegne af leverandørerne de aftaler, som leverandørerne har indgået med apotekerne om håndtering af prisjusteringer og returnering.