Clinical Trial Supply Management

For en lægemiddelvirksomhed kan det være både praktisk og administrativt krævende selv at håndtere kliniske forsøg. Ved at outsource distributionen - eller dele af den - frigør virksomheden interne ressourcer og styrker samtidig såvel sikkerhed som kvalitet af distributionen af klinisk forsøgsmedicin.

 

Opbevaring, ompakning og distribution

Nomecos CTSM-koncept (Clinical Trial Supply Management) dækker alle de ydelser, der er nødvendige for at håndtere opbevaring og distribution af kliniske forsøgsmaterialer. Det er typisk forsøgsmedicin og patientdokumentation - dvs. kuverter med forsøgskoder. CTSM tilbyder meget fleksible løsninger og kundeservice, og CTSM understøtter alle større systemer med IVRS (Interactive Voice Respons System).

 

Når Nomeco CTSM håndterer logistikken, er man sikret et højt niveau af dokumentation og validering. Samtidig bevarer virksomheden den fulde kontrol med processen samt ejerskab og overblik, da man som kunde godkender hvert skridt i logistikstrømmen.

 

 

Kontakt

For yderligere information om CTSM besøg CTSM's hjemmeside på ctsm.dk