Central Warehouse

Jannie Rasmussen Logistikkonsulent ▪ Teamleder
Mobil:
2910 9414
Telefon:
3614 2038
Allan Giertz Nielsen Logistikkonsulent ▪ Teamleder
Mobil:
2516 8479
Telefon:
3614 2037
E-mail:
Daniel Blytner Logistikkonsulent ▪ Teamleder
Telefon:
3614 2324
Heidi Højland Logistikkonsulent
Telefon:
3614 2010
Fax:
3613 0420
Sabrina Constantini Logistikkonsulent
Telefon:
3614 2036
Marie Skov Sander Logistikkonsulent
Telefon:
3614 2236
Sidsel Krogh Logistikkonsulent
Telefon:
3614 2010
Fax:
3613 0420
Christine Egger Kjærsgaard Logistikkonsulent
Telefon:
3614 2323
Fax:
3614 1242
Per Bundsbæk Logistikkonsulent
Telefon:
3614 2152
Louise Cathrine Stangerup Logistikkonsulent
Telefon:
3614 2022
Susanne Madsen Logistikkonsulent
Telefon:
3614 2323
Fax:
3614 1242
Phillip Brøndum Christensen Logistikkonsulent
Telefon:
3614 2323
Fax:
3614 1242
Morten Soelberg Logistikkonsulent
Telefon:
3614 2049
Neliol Poulsen Logistikkonsulent
Telefon:
3614 2010
Kristina Jeberg Logistikkonsulent
Telefon:
3614 2324
Helle Pagh Hansen Logistikkonsulent
Telefon:
3614 2324
Ida Hartmund (barselsorlov) Logistikkonsulent
Telefon:
3614 2324