Ændring af priser i Taksten

Det er muligt at ændre priser på lægemidler hver 14. dag i Medicinpriser.dk. Det er dit ansvar som producent eller importør at sørge for, at Nomeco grossist får information om prisændringer rettidigt, så vi inden den nye takstperiodes begyndelse har de korrekte, opdaterede priser i vores systemer samt i de prisfiler, som videresendes til apotekernes IT-udbydere.

 

Varsling af prisændringer

  • Prisændringer på apoteksforbeholdte lægemidler skal meddeles til Nomeco senest én uge inden, den nye pris træder i kraft.
  • Prisændringer på øvrige lægemidler træder i kraft i apotekernes IT-systemer hver 14. dag. Varslingen om disse prisændringer skal være Nomeco i hænde senest én uge, før den nye pris træder i kraft.
  • Det er ligeledes vigtigt, at Nomeco særskilt varsles, hvis AIP’en på et lægemiddel stiger med mere end 10 %. Dette skal varsles senest onsdag kl. 8.00 fem dage før den nye 14-dages takstperiode.

 

Prisændringsskema

Denne fil angiver, hvilke informationer Nomeco grossist skal modtage, og skal anvendes af alle leverandører ved indberetningen af nye produkter, samt prisændringer til Nomeco grossist.

 

Skemaet sendes til productinfo@nomeco.dk

Prisændringer for mærkevarer/frihandelsvarer sendes separat til sortiment@nomeco.dk.