Clinical Trial Supply Management

For en lægemiddelvirksomhed kan det være både praktisk og administrativt krævende selv at håndtere kliniske forsøg. Ved delvist at outsource distributionen kan virksomheden ofte frigøre interne ressourcer og samtidig styrke sikkerheden og kvaliteten af distributionen af klinisk forsøgsmedicin. Ved at lade Nomeco HealthCare Logistics håndtere logistikken er du sikret et højt niveau af dokumentation og validering. Samtidig bevarer du den fulde kontrol med processen samt ejerskab og overblik, da du som kunde skal godkende hvert skridt i logistikstrømmen.

Vores koncept med CTSM (Clinical Trial Supply Management) dækker alle de ydelser, der er nødvendige for at håndtere oplagring og distribution af kliniske forsøgsmaterialer. Det er typisk forsøgsmedicin og patientdokumentation - dvs. kuverter med forsøgskoder. Vi tilbyder meget fleksible løsninger og kundeservice og understøtter alle større systemer med IVRS (Interactive Voice Respons System). Formålet er at sikre den mest effektive logistikorganisation og optimal beholdningskontrol.

For yderligere information besøg CTSM's hjemmeside på ctsm.dk