Ydelser

Nomeco HealthCare Logistics ▪ SygehusService tilbyder sygehusapoteket en vifte af værdiskabende løsninger og koncepter, som alle afspejler den kritiske brug, lægemidlerne ofte har. Ydelserne er specielt udviklet til brug i sygehusfarmacien og er kendetegnet ved høj kvalitet og anvendelighed.

I tæt dialog med sygehusapoteket søger vi at afhjælpe de behov, der løbende opstår. Derfor er vi altid meget lydhøre over for forbedringstiltag, som kan lette vores kunders arbejde i dagligdagen.

De fleste af vores ydelser kræver, at man er logget på vores online kundecenter. Derved sikres et individuelt setup, der sikrer det enkelte apotek adgang til relevante løsninger.