Vendor Managed Inventory

VMI er en forkortelse for Vendor Managed Inventory, der kan oversættes med ’leverandørstyret lager’. Det vil sige, at Nomeco tager sig af apotekets ordrer og lagerhold, så varebestillingen sker automatisk på baggrund af elektronisk udveksling af apotekets salgs- og lagertal. VMI er baseret på apotekets lager- og substitutionspolitikker og er i øvrigt helt produktneutral.

I Nomeco bruger vi betegnelsen ’logistisk partnerskab’, fordi vi lægger vægt på, at løsningen fungerer som et samarbejde mellem det enkelte apotek og Nomeco. Apotekets styrke er den farmaceutiske faglighed, og i Nomeco trækker vi på stærke kompetencer inden for IT, logistik og lagerstyring.

De fleste apoteker i Danmark har indgået logistisk partnerskab med os, og mere end halvdelen af omsætningen på danske apoteker bliver håndteret via VMI. I Nomecos VMI-afdeling er der ansat erfarne farmakonomer med apoteksbaggrund til at varetage den daglige kontakt og drift.

Fordelene ved VMI betyder blandt andet

  • at apoteket bliver mere konkurrencedygtigt
  • at apoteket kan fastholde en høj servicegrad på apoteket
  • minimale logistikomkostninger, da apoteket ikke skal bruge tid på at bestille varer hjem
  • optimering af apotekets indkøb - ikke mindst i forbindelse med substitution!
  • at apoteket er på forkant med den logistiske udvikling