Varemodtagelse Brøndby

Varer til Nomeco HealthCare Logistics modtages kl. 8:00 - 16:00.

Lager i Brøndby  
Priorparken 464
2605 Brøndby
Tlf.: 4375 7662
Fax: 4375 7669
Telefon  
Jeanette Woer

3614 2087
4179 3914 (mobil)

Varemodtagelsen
 
4375 7660
3076 5229 (mobil)
Forsendelsen
 
4375 7661
3076 5230 (mobil)