SAD-distribution

Nomeco HealthCare Logistics ▪ SygehusService har i en årrække håndteret distributionen af sygehusapotekernes egne produkter (SAD produkter). SAD produkterne distribueres enten mellem sygehusapoteker eller fra sygehusapotek til privatapotek. Derved binder vi apotekerne sammen i et netværk omkring distribution af sygehusapotekernes egne produkter.

Denne ydelse understøttes af et specielt udviklet distributionsmodul, som sikrer en effektiv og sikker håndtering af forsendelserne. For at sikre sygehusapoteket bedst mulig fleksibilitet findes distributionsmodulet i det online kundecenter.