Pluk og pak

Udtrykket ’pluk og pak’ dækker over den faktiske, fysiske proces, hvor produkterne 'plukkes' fra lageret ifølge en bestilling og derefter pakkes til videre levering.

Når vi modtager en kundeordre i Nomecos Kundeservice, håndteres den i overensstemmelse med de retningslinjer, der er aftalt med kunden, og frigives til afsendelse på det aftalte tidspunkt. På Nomecos centrallager håndterer vores medarbejdere de fleste pluklinjer som elektronisk plukning. Medarbejderne modtager løbende data via PDA’er på vejen igennem de store lagre. De øvrige linjer er papirbaserede plukninger og omfatter eksportleverancer, kølevarer og narkotika, prøver, hasteordrer og farligt gods.

Alle ordrer plukkes efter FEFO-princippet (First Expiry First Out), medmindre andet er aftalt mellem virksomheden og kunden. Alle varer håndteres og pakkes i overensstemmelse med GDP-standarder. Alle varer på centrallageret kontrolleres pr. batch. Det gælder også for leverancer, som forlader centrallageret. Endvidere foretages der dobbeltkontrol af alle leverancer fra centrallageret, hvilket sikrer et højt kvalitetsniveau i leverancerne til dine kunder.

Leverancerne af køle- og frostvarer fra Nomecos centrallager kan leveres med temperaturloggere i fragtcontaineren. Temperaturloggerne opbevares koldt på lageret og pakkes sammen med lægemidlerne i fragtcontaineren. Loggerne kan aflæses direkte ved ankomsten hos kunden. Hvis der ikke er nogle bemærkninger, kan varerne herefter fremsendes direkte til salgslageret hos kunderne.

Til sygehusapoteker
Pluk og pak-aktiviteter rettet mod sygehusapoteker er skræddersyet til det enkelte apotek. Leveringsbetingelserne for lægemidlerne, inklusiv kølevarer og narkotika, optimeres i samarbejde med apoteket.

Nomeco har flere andre pluk og pak-ydelser til sygehusapoteker: cytostatika leveres forseglet i sikkerhedsposer, og de fleste sygehusapoteker foretrækker, at produkterne leveres uden yderemballage, så de straks kan distribueres på hospitalet.