Nomeco OnSite Stock

Leverandører af lægemidler til sygehusene, kan nu sikre sig en øget tilgængelighed af præparaterne: Et køleskab placeret på sygehusapoteket skaber den direkte forbindelse mellem industri og hospital.

Løsningen kaldes 'Nomeco OnSite Stock' og er især velegnet til ikke-lagerførte præparater, som normalt skal bringes ud fra grossisten til sygehuset med hastetransport.

Køleskabet ejes og vedligeholdes af Nomeco, men indholdet tilhører leverandøren – lige indtil sygehusapoteket plukker præparatet fra køleskabet. Først dér skifter det ejer efter samme princip som en minibar på et hotel. På den måde yder leverandøren en bedre service over for sygehusapoteket og derved hospitalsafdelingen. Fordelene for sygehusapoteket er dels, at man først skal købe præparatet, når der er et aktuelt og akut behov for det og dels minimeres den tid, der går fra bestilling til levering, og dermed kan behandlingen igangsættes uden unødig ventetid.

Ved at benytte ’Nomeco OnSite Stock’ undgår man altså hasteleverancen, hvor præparatet bestilles og plukkes hos Nomeco og derefter sendes i taxa fra Nomecos lager til sygehusapoteket. Her skal det registreres og plukkes, før det kan leveres videre til afdelingen, hvor det tages i brug. Endvidere er hastetransporter tidskrævende for sygehusapoteket og er en yderst kritisk proces for alle parter idet den ”almindelige” distributionskanal ofte må tilsidesættes.

Udover ovenstående får leverandøren bedre og større indsigt i afsætningen af præparatet på sygehusapoteket, da et aftræk fra "Nomeco OnSite Stock" kan følges direkte på leverandørens salgsrapport.
Nomeco sørger for håndtering af varer og opfyldning af køleskabet, så der er intet ekstraarbejde for producenten.

Fakta:

• Præparatet er altid tilgængeligt, når behandlingsbehovet opstår – også uden for normal åbningstid
• Køleskabet er sikret med lås, så kun autoriseret personale har adgang
• Opbevaringen overholder alle kvalitetsstandarder (GDP)
• Nomeco står for audits af de eksterne sites og er ansvarlig for kvaliteten for opbevaringen og dokumenterede procedurer og procedurer ved afgivelser
• Nomeco har ansvar for sikkerheden. Autoriseret personale har via en personlig nøgle adgang til Nomeco OnSite Stock. Ydermere logges det hver gang nøglen aktiveres
• Forsikring af præparaterne varetages af Nomeco
• Ubrudt kølekæde fra Nomeco i køleskabet på sygehusapoteket og indtil præparatet plukkes fra køleskabet.

Køleskabet er godkendt af Sundhedsstyrelsen (som en del af Nomecos §39-tilladelse). 'Nomeco OnSite Stock' står i dag på Region Hovedstadens Apotek samt på Aalborg Universitetshospital.

Kontakt Sales for yderligere information om ’Nomeco on site stock’.