Kørselsvejledning

Sådan kommer du til filial Aarhus:

 
map-generator.net

Hvis du kommer fra nord
Følg motorvej E45 mod syd. Kør af ved afkørsel 47 (Tilst/Viborg). Drej til venstre i afkørslens lysregulering ad Viborgvej (dvs. mod Aarhus!). Kør ca. 500 meter til en rundkørsel. Tag første vej til højre i rundkørslen (Grydehøjparken). Kør forbi den første vej på venstre hånd (True Møllevej) til Nomeco Administration (på venstre hånd) og parkeringspladsen.

Hvis du kommer fra syd
Følg motorvej E45 mod Aalborg. Kør af ved afkørsel 47 (Tilst/Viborg). Drej til højrei afkørslens lysregulering ad Viborgvej (dvs. mod Århus)! Kør ca 500 meter til en rundkørsel. Tag første vej til højre i rundkørslen (Grydehøjparken). Kør forbi første vej på venstre hånd (True Møllevej) til Nomeco Administration (på venstre hånd) og parkeringspladsen.

Hvis du kommer fra vest
Følg vej nr. 26 fra Viborg mod Aarhus. Når du kommer forbi motorvejstilkørslen til E45, fortsætter du ca. 500 meter til en rundkørsel. Tag den første vej i rundkørslen (Grydehøjparken). Kør forbi første vej på venstre hånd (True Møllevej) til Nomeco Administration (venstre hånd) og parkeringspladsen.

Hvis du kommer fra Aarhus
Kør mod Viborg (vej nr 26). Passér BILKA. I rundkørslen efter BILKA/Bauhaus tager du tredje vej (Grydehøjparken). Kør forbi første vej på venstre hånd (True Møllevej) til Nomeco Administration (venstre hånd) og parkeringspladsen.