København

Nomecos hovedkvarter og administration ligger i Sydhavnen i København, der også huser filial København. Bemærk, at vareindleveringen og lageret har selvstændige adresser.

Hovedadresse
Borgmester Christiansens Gade 40
1790 København V

Hovedkontakt
Telefon 3645 4536
Fax 3614 2000
E-mail info@nomeco.dk

Kontakt Sydhavnen
Scandiagade 35
2450 København SV

Varer til Nomecos ApoteksDivision (grossist) modtages kl. 7:00 - 16:00 i port 1 og 2 (AD-port).

Varer til Nomeco HealthCare Logistics modtages kl. 7:30 - 16:00 i port 3 (HCL-port).

Portvagten er bemandet døgnet rundt.

Ved levering uden for åbningstid kontakt venligst Christer Petersson på telefon: (+45) 3614 2091 eller på mobil: (+45) 2046 7554.