Kundeservice

Som outsourcingpartner for medicinalindustriens logistikopgaver løser Nomeco HealthCare Logistics en lang række administrative opgaver på vegne af producenterne. Typiske opgaver omfatter:
 
  • Modtagekontrol af indgående vareleverancer
  • Advisering af producenten om varetilgangen
  • Håndtering af kvalitetsdokumenter – eksempelvis dokumentation for kølekæden
  • Modtagelse af ordrer fra producentens kunder
  • Fakturering af producentens kunder
 
Vores kundeservice er kendetegnet ved evnen til at kunne håndtere individuelle krav for hver producent. For at sikre en ensartet og reproducerbar kvalitet er alle kritiske processer for hver producent nøje beskrevet i en producentmanual, som udarbejdes af os og vedligeholdes i samarbejde med producenten.

Dedikerede logistikkonsulenter

De producenter, som har valgt at outsource deres logistik til Nomeco HealthCare Logistics, serviceres i dagligdagen af tre teams. Som producent har man en logistikkonsulent, der er understøttet af teamet. Det sikrer, at der altid er personale til stede, som har indgående kendskab til producentens varer og rutiner.

For yderligere information kontakt Nomeco HealthCare Logistics Logistikkonsulenter.