Kundeservice

SygehusService er en serviceafdeling i Nomeco HealthCare Logistics. Afdelingen varetager kundeservice over for sygehusapotekerne.

Se billeder af medarbejderne og kontaktinformation.