eLMK - Lægemiddelprøver

Lægemiddelprøver er ofte en nødvendig informations- og markedsføringsaktivitet og samtidig en vigtig del af den information, som lægemiddelvirksomheder tilbyder medarbejdere i sundhedssektoren. Men den er også meget ressourcekrævende på grund af de mange juridiske, administrative og logistiske funktioner.

Gå til serviceportalen eLMK.dk

Marketingservicen eLMK er udviklet for at understøtte håndtering og distribution af lægemiddelprøver. eLMK-portalen er grundlæggende en modulopbygget internetapplikation bestående af seks generiske funktioner: ordreafgivelse, godkendelse, pluk og pak, forsendelse, registrering og statistik. Online-værktøjet omfatter hele strømmen af lægemiddelprøver i ét samlet online-system – som integrerer og automatiserer processerne i forbindelse med udlevering af lægemiddelprøver. Med eLMK sikres et konstant fokus på effektivitet, kvalitetshåndtering og overholdelse af gældende regler.

Med eLMK får lægemiddelvirksomheder adgang til en nem og brugbar effektivisering af den nødvendige back-office-organisation, som støtter lægemiddelkonsulenternes daglige arbejde. eLMK tilbyder en arbejdsgang for lægemiddelprøver, som omfatter:

  • Konsulenters bestilling af lægemiddelprøver
  • Salgsledelsens godkendelse af ordrer på prøver (valgfri)
  • Plukning og pakning af lægemiddelprøver, inklusive obligatorisk etikettering
  • Forsendelse af prøver direkte til konsulenten, lægen eller til et centralt opsamlingssted
  • Udskrivning af prøverekvisition på batchniveau med unik produktnøgle
  • Prøvesimulering for at hjælpe konsulenter med besøgsplanlægning
  • Registrering af prøver i en Cegedim-lægedatabase eller en virksomhedsspecifik database
  • Statistikker over udleverede prøver
  • Mulig integration med eksisterende CRM-systemer

For yderligere information kontakt:

Lennart McGregor Key Account Manager
Mobil:
3038 0140
Telefon:
3614 2111
E-mail: