Det danske marked

Primærsektor - Sekundærsektor - Taksten - Indmeldelse af nye produkter

Apotekerne i Danmark har eneret på at sælge receptpligtige lægemidler til forbrugerne. Derudover kan en lang række håndkøbslægemidler alene købes på privatapotekerne.

99 % af alle lægemidler distribueres af de to fuldsortimentsgrossister i Danmark til privatapoteker, nemlig Nomeco grossist og Tjellesen Max Jenne (TMJ). Såfremt du som leverandør af lægemidler på det danske marked ønsker, at dine produkter er tilgængelige på alle landets apoteker, er det derfor vigtigt at indgå i et samarbejde med både Nomeco grossist og TMJ.

Primærsektor

Hvert privatapotek drives af en apoteker, som har fået bevilling af staten til at drive det/de pågældende apotek(er). Antallet af privatapoteker, og den margin de modtager i forbindelse med salg af lægemidler, er reguleret af de danske myndigheder. Apotekets indkøbspriser (AIP) på apoteksforbeholdte lægemidler fastsættes direkte af de virksomheder, der fremstiller eller importerer medicinen (leverandører). Leverandørerne har mulighed for hver 14. dag at indberette prisændringer i ”Taksten”, og apoteket har pligt til altid at tilbyde forbrugeren det billigste præparat.

Grundet de af leverandørerne fastsatte priser og apotekets pligt til at tilbyde forbrugeren den billigste pakning, er der i Danmark en udbredt retur- og krediteringsret, hvor apotekerne, medmindre andet er aftalt med leverandøren, kan returnere de varer, de har købt. Privatapotekets returret indebærer som udgangspunkt udløbne, afregistrerede, deaktiverede, tilbagekaldte og defektive produkter. Desuden bliver privatapotekerne krediteret for lagerdifferencen, såfremt leverandøren sænker AIP. Læs mere om Retur og prisjustering.

Primærsektoren i Danmark fungerer som et multikanalssystem, hvor de produkter privatapotekerne efterspørger sælges gennem begge de to grossister. 2/3 af privatapotekerne får samtlige de varer, de efterspørger fra Nomeco grossist, mens resten serviceres af Tjellesen Max Jenne (TMJ). De to grossister spiller en vital rolle i det daglige arbejde og administration på privatapotekerne. Læs mere om Nomecos samarbejde med privatapotekerne.

Udover de apoteksforbeholdte lægemidler, distribuerer Nomeco ligeledes liberaliserede lægemidler, veterinære lægemidler og de frihandelsvarer, som apoteket efterspørger, som en del af deres sortiment. Læs mere om disse enkelte grupper under Samarbejde og kontakt.

Sekundærsektor

De danske hospitalsapoteker administreres af de fem regioner i Danmark og finansieres af Staten. Hospitalsapotekerne indkøber, lige som privatapotekerne, lægemidler til AIP, som er fastsat af leverandøren. De fem regioner har dog en fælles indkøbsorganisation, Amgros, som på vegne af de fem regioner, gennem udbud til leverandørerne, indgår aftale med de respektive leverandører om leverancer til en rabatteret pris.

De lægemidler, som sygehusapotekerne indkøber til rabatpris gennem AMGROS, distribueres typisk i et enkelkanalssystem på det danske marked, hvor leverandøren gennem deres aftale med Amgros, kan oplyse, hvor hospitalsapotekerne kan bestille lægemidlerne fra. De øvrige produkter, som leveres til AIP leveres i et multikanalsystem, hvor hospitalsapoteket selv bestemmer, hvor de vil lægge ordren.

Nomeco SygehusService er med til at sikre tilgængeligheden af produkter til hospitalsapotekerne. Nomeco har i samarbejde med hospitalsapotekerne og Amgros udviklet et unikt ordre set-up. Udover et meget tæt dagligt samarbejde med hospitalsapotekerne, hjælper Nomeco SygehusService blandt andet også med at håndtere de rabatter, som er aftalt mellem leverandøren og hospitalsapotekerne. Læs mere om Nomeco SygehusService.

Læs mere om Amgros og deres udbudsproces.

Taksten

Apoteksforbeholdte lægemidler sælges til forbrugerne til samme pris (apotekets udsalgspris, AUP) på alle landets privatapoteker. De faste, ens priser omfatter ikke lægemidler, der må sælges uden for privatapotekerne, fx visse typer håndkøbsmedicin, naturlægemidler etc.

Prisen på apoteksforbeholdt medicin (apotekets indkøbspri, AIP) fastsættes direkte af de virksomheder, der fremstiller eller importerer medicinen (leverandørerne). Leverandørerne har mulighed for hver 14. dag at indberette prisændringer i ”Taksten” til Lægemiddelstyrelsen via DKMAnet. Priserne bliver offentligt tilgængelige på www.medicinpriser.dk.

På baggrund af de indberettede priser tildeleler Lægemiddelstyrelsen produkter inden for samme substitutionsgruppe en ABC-kategorisering. En pakning placeres i samme subtitionsgruppe, såfremt det indeholder samme virksomme stof, i samme mængde og som bruges på samme måde (som fx tabletter og kapsler til indtagelse gennem munden). Varer med A-kategorisering er de billigste priser, som Lægemiddelstyrelsen beregner tilskud på baggrund af, og er ligeledes de varer, som privatapoteket skal tilbyde forbrugeren. Læs mere om apoteker og salg af medicin på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Se mere om, hvordan ”Taksten” påvirker Nomecos indkøbsmønster samt  Takstens indvirkning på returnering- og kreditering, som er meget mere udbredt i Danmark, end hvad man sædvanligvis møder på andre markeder.

Indmeldelse af nye produkter

Lægemidler skal være godkendt af Lægemiddelstyrelsen eller Europa-Kommissionen, før de må sælges i Danmark. En godkendelse kræver, at virksomheden har en gyldig markedsføringstilladelse. For yderligere information om markedsføringstilladelsen, godkendelsesproceduren, indmeldelse af nye produkter på det danske marked, samt muligheden for generelt tilskud se Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.