Conditions for Deliveries

Som leverandør til Nomeco er det vigtigt, at man overholder en række standarder. Standardvilkårene gælder hele flowet fra en ordre er afgivet, til fakturaen leveres. Især er der fokus på den måde, varerne pakkes og mærkes på.

Formålet med leveringsvilkårene er at sikre en effektiv og hurtig varemodtagelse, forbedre kvaliteten af varehåndteringen og sikre et minimum af fejl. Derved sikres varerne en hurtig tilgang til markedet og maksimal tilgængelighed – og det er en fordel for både leverandører og Nomeco.